joomla templates top joomla templates template joomla

Konsultacje społeczne w powiecie chełmińskim

powiat-chelmno.pl włącz . Opublikowano w Chełmno powiatowe

„Konsultacje społeczne w powiecie chełmińskim” to wspólne działanie Starostwa Powiatowego w Chełmnie i Pomorskiej Fundacji Rozwoju, Kultury i Sztuki z Torunia, którego celem jest wzrost wykorzystywania konsultacji społecznych, jako narzędzia, które pozwala na skuteczną komunikację i współpracę pomiędzy samorządem a obywatelami. 

Do tej pory udało się nam przeszkolić grupę ponad 30 urzędników i przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy będą zaangażowani w przeprowadzanie konsultacji dotyczących obszarów tematycznych, którymi zajmują się na co dzień, jak m.in.: problemy osób niepełnosprawnych, wsparcie osób bezrobotnych, rozwój obszarów wiejskich, współpraca z organizacjami pozarządowymi. W ramach projektu realizowanych jest obecnie 8 procesów konsultacyjnych.

Każdy z nich przewiduje inne metody i narzędzia, dopasowane do ich specyfiki: 1. „Program promocji zatrudnienia i aktywizacji rynku pracy powiatu chełmińskiego na lata 2016-2020”, realizator: Powiatowy Urząd Pracy 2. „Poprawa jakości życia mieszkańców z obszaru LGD w nowym okresie programowania PROW 2014-2020”, realizator: LGD Zakole „Dolnej Wisły” – Kijewo Królewskie3. „Poprawa jakości życia mieszkańców z obszaru LGD w nowym okresie programowania PROW 2014-2020”, realizator: LGDVISTULA - TERRA CULMENSIS - Stolno -

4. „Problemy osób niepełnosprawnych w powiecie chełmińskim”, realizator: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 5. „Rozwój gospodarczy Powiatu Chełmińskiego w kontekście Strategii rozwoju Powiatu Chełmińskiego na lata 2015 – 2025”, realizator: Starostwo Powiatowe 6. „Programy współpracy samorządu z III sektorem”, realizator: Gmina Lisewo - lgd_lisewo.jpg

7. „Programy współpracy samorządu z III sektorem”, realizator: Miasto Chełmno - miasto_chelmno.jpg 8. „Programy współpracy samorządu z III sektorem”, realizator: Powiat Chełmiński - powiat_chelminski.jpg Projekt „Konsultacje społeczne w powiecie chełmińskim” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 5.4.2 PO KL)